techbi-tools machines

Info

 

 

 

Geachte klant,

Het is ons een genoegen om U deze site te kunnen aanbieden. Deze beknopte site omvat een gedeelte van ons leveringsprogramma, echter beknopt blijft hij, daar van bepaalde programma's of artikelen het onmogelijk was alles in deze site op te nemen. Indien u echter over een bepaald merk of artikel meer informatie wenst, bel ons dan even en wij zenden u gaarne de gerichte fabrieksdokumentatie toe. Bovendien staan onze mensen uit de binnen- en buitendienst tot uw beschikking. Wij hopen, dat u van deze site veelvuldig en nuttig gebruik zult maken.

Hoogachtend,

Techbi-Tools

P.S.

Mocht u de artikelen welke u wenst niet vinden, bel of fax ons dan.